UAntwerpen verwerft snipper uit 14e-eeuws onbekend Middelnederlands ridderverhaal

30/03/2023

Het bloed en de hersenen spatten van de 14e-eeuwse strook perkament met een handgeschreven tekst in 160 doorgesneden verzen. De Universiteit Antwerpen kocht de wetenschappelijk belangrijke vondst voor € 6.000 bij het Londense veilinghuis Christie’s.

De stedelijke bourgeoisie in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant toonde na de Guldensporenslag van 1302 belangstelling voor ridderverhalen. De lange smalle snipper is uit een van die boeken gescheurd en gebruikt om een ander, wellicht uit de 16e eeuw, in te binden. Tegen die tijd was de interesse voor middeleeuwse verhalen namelijk sterk afgenomen en het gebeurde wel vaker dat oudere boeken op die manier in flarden werden gesneden. Van de oorspronkelijke roman uit de 14e eeuw ontbreekt tot nu toe trouwens elk spoor. Technisch onderzoek van de inkt, het perkament en vergelijking van het handschrift van de kopiist met dat van andere handschriften of fragmenten kan nieuwe informatie opleveren.

De Antwerpse literatuuronderzoekers hopen een verband te kunnen leggen met de zogeheten Karelroman. De Karelepiek beschrijft de gebeurtenissen en handelingen van figuren uit de Karolingische tijd, de periode dus van keizer Karel de Grote (±742-814) van het Roomse Rijk. Over de toenmalige cultuur en manier van leven komen we veel te weten in het bekende epos en pronkstuk van de Middelnederlandse literatuur Karel ende Elegast. Bloederige gevechten waren er schering en inslag. Zoals in dit tekstfragment.

Het 700 jaar oude kleinood wordt bewaard in de vernieuwde bibliotheek van de Stadscampus van de UAntwerpen aan de Prinsstraat 13 in Antwerpen.