Oud privilege voor Vlaamse visserij weer van kracht

31/08/2020

Medio 17e eeuw voert Oliver Cromwell een dictatoriaal bewind in Engeland; hij liet ook koning Karel I onthoofden. Dat spoorde zijn zoon en kroonprins ertoe aan in ballingschap te gaan om hetzelfde droeve lot te ontlopen. Na enige omzwervingen kreeg hij asiel in België, meer bepaald in Brugge, van 1656 tot 1659. Terug in Engeland en in de volle uitoefening van zijn koningsrechten als Karel II zou de vorst zich evenwel niet ondankbaar tonen tegen de lakenstad die hem in die donkere jaren had opgevangen. Aldus verleende hij in oktober 1666, tien jaar na zijn aankomst in de stad, aan 50 Brugse vissers het voorrecht om tot in de eeuwigheid in de Britse kustwateren te vissen. Wat hij vastlegde in een officieel verdrag, in Vlaanderen bekend als de Privilegie der Visscherie.

In de post-brexitcontext, nu Londen zich voorneemt jaarlijks eenzijdig de visquota in haar wateren te bepalen, komt het 354 jaar oude document terug boven water. In feite is de tekst nooit door enig parlement herroepen. In 2017 herinnerde toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois iedereen aan het bestaan van het privilege toen hij het verdrag tevoorschijn haalde op een VRT-nieuwsset. In juli jl. sloot zijn opvolger, Jan Jambon, evenmin uit terug te grijpen naar dit oude privilege om Albion, dat zich tot nu toe op dit punt op de vlakte houdt en duidelijk niks voelt voor een potje armpjedrukken, over te halen.