Gloednieuwe tunnel voor … vee!

08/06/2023

Helemaal in het noorden van België, in het Waasland van Reinaert de Vos, werd een nieuwe tunnel gebouwd … niet om vossen of mensen maar om vee veilig een dijk te laten oversteken!

U leest het goed. Langs de Koningsdijk in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas loopt een fietspad en op sommige plaatsen kan het vee grazen aan weerszijden van de dijk. Het enige probleem is dat de koeien liever aan één kant blijven. Nu kunnen ze dus veilig naar de andere kant oversteken.

Daarnaast varen de rietkragen aan de zuidzijde van de dijk er ook wel bij. Doordat het vee deze zijde verkoos, raakten de rietkragen (die bij wet zijn beschermd) beschadigd. Nu de koeien veilig naar de noordkant kunnen oversteken, hoopt men op een herstel van het riet.

Conclusie? Wielrenners, de natuur, het vee: iedereen heeft baat bij deze oplossing.

We schreven eerder al over het veel oudere Middelnederlandse Reinaertverhaal, maar de dijk dateert toch ook al uit 1673, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Hij volgt pal de grens met Nederland en diende toen als verdedigingswal.

Wij kunnen geen betere manier bedenken om België te leren kennen dan tijdens een fietstochtje langs die veerijke grens!