dat Louis Bara al in 1849 de Verenigde Naties verheerlijkte?    

11/02/2021

De Bergense advocaat Louis Bara (1821-1857) stippelde als een van de eersten de koers uit voor een recht dat de oorlog verbiedt, vandaag een prioritaire resolutie in het handvest van de Verenigde Naties en zelfs hun hoofddoel.

Voor ons vandaag een evidentie, maar vroeger niet, toen oorlog werd beschouwd als een van de middelen, zoals diplomatie, om geschillen tussen landen te beslechten. Op het Vredescongres van Parijs in 1849 onthult onze visionaire rechtsgeleerde zijn verhandeling, De wetenschap van de vrede, terwijl Victor Hugo er zijn droom, een Verenigde Staten van Europa, bepleit. Twee benaderingen die wellicht velen compleet utopisch in de oren klonken, maar een eeuw en twee verschrikkelijke wereldoorlogen later vinden de meeste landen deze theses uiteindelijk vanzelfsprekend.

Volgens Seneca komt het erop aan hoe goed je geleefd hebt, niet hoe lang. Dat weerspiegelt perfect het traject van Louis Bara, wanneer hij op 36 jaar overlijdt. Al jaren verdedigde hij de oprichting van een wereldwijde federatie om de oorzaken van oorlogen tussen volkeren te voorkomen en uit te roeien. Was naar zijn oproep maar geluisterd.

Een historicus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) haalt door zijn onderzoek voor een doctoraatsthesis de man uit de vergetelheid die als eerste de oorlog buiten de wet heeft gesteld. Die eer valt hem te beurt.