Zijn we allemaal Belgen?

03/05/2016

Uit een analyse van prehistorisch DNA blijkt dat alle Europeanen op een gegeven ogenblik afstamden van de eerste mensen in België.

Een ploeg van Harvard University analyseerde het DNA van 51 mensen, die tussen 45.000 en 7.000 v. Chr. op het Europese continent verspreid leefden. De onderzoekers brachten de meest resistente groepen en hun vestigingsplaatsen aan het licht.

De studie, gepubliceerd in het blad Nature, toont aan dat de verschillende Europeanen afstammen van één stichterpopulatie, afkomstig uit de grotten van Goyet in de provincie Namen, in België. Uit de analyse van het genoom van de Europeanen uit de ijstijd blijkt bovendien dat ze een donkere huidskleur en kastanjebruine ogen hadden en dat blauwe ogen en een lichte huid pas met de komst van landbouwers uit het Nabije Oosten, 7.000 jaar geleden, opdoken.

Zo kan met deze studie over de oorsprong van de moderne mens in Europa ons landje weer een beetje trots zijn. Vrienden uit Europa, er stroomt Belgisch bloed door jullie aderen!