Wetenschappers ontwikkelen nauwkeurige zikatest

15/04/2016

Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) hebben een test ontwikkeld die een infectie met het zikavirus met zekerheid kan vaststellen, ook na de acute besmettingsfase.

Tot dusverre bestond er enkel een moleculaire test, die weliswaar zekerheid bood, maar slechts nuttig was gedurende een beperkte periode van vijf tot zeven dagen na een infectie met het virus.

Volgens professor Kevin Ariën, hoofd van de Dienst Virologie van het Antwerpse instituut, wordt er bij de nieuw ontwikkelde neutralisatietest in het laboratorium virus aan een bloedstaal van de patiënt toegevoegd. Op die manier kan ook na de acute besmettingsperiode nog met zekerheid vastgesteld worden of er antilichamen tegen het zikavirus aanwezig zijn.

Vanwege het mogelijke risico op afwijkingen bij de foetus is zekerheid bij de diagnose van zwangere vrouwen cruciaal, aldus dr. Marjan van Esbroeck, hoofd van het Klinisch Laboratorium van het ITG.

Het laboratorium onderzoekt iedere week gemiddeld dertig verdachte bloed-, urine- en spermastalen op het zikavirus. In totaal spoorde het laboratorium twaalf zikabesmettingen op. Drie daarvan werden met behulp van de nieuwe neutralisatietest bevestigd.