Wat gaat er schuil onder de kasseien van de Brusselse Grote Markt?

01/04/2019

Van uitgraven kon er uiteraard geen sprake zijn, dus moesten niet-invasieve middelen worden aangewend, namelijk een bodemradar en elektrostatische prospectie om de ondergrond te onderzoeken. Met die nieuwe technieken is het mogelijk structuren en voorwerpen onder de grond in het historische hart van Brussel in kaart te brengen.

De verrassingen stonden in verhouding tot de ingezette middelen. De meest interessante zijn de locaties van verschillende stenen huizen opgetrokken tussen de 12e en eind 14e eeuw en de sokkel van een gotische fontein uit 1302, tussen het Broodhuis en het stadhuis.

‘Deze gegevens vormen een aanvulling op de schaarse geschreven en iconografische bronnen die bewaard worden in de archiefcentra. Zo krijgt dit plein, waarover amper iets geweten was, opnieuw meer betekenis, een tweede leven’, legt François Blary uit, hoogleraar middeleeuwse kunstgeschiedenis en archeologie aan de Université libre de Bruxelles (ULB).