UZ Gent biedt met nieuwe gentherapie hoop voor slechtzienden

04/03/2019

De dienst Oogheelkunde van het UZ Gent verricht actief onderzoek naar netvliesaandoeningen die slechtziendheid veroorzaken en hoopt zo eindelijk blindheid te voorkomen.

Ons netvlies zet licht om in elektrische prikkels, waardoor we contrast en kleuren kunnen waarnemen. Bij sommige mensen werkt het netvlies echter amper, door kleine foutjes in het gen CEP290. Gevolg: de cellen in het netvlies die het licht opvangen, werken niet. Anders gezegd, wie geboren wordt met een gebrekkige werking van het netvlies is zo goed als blind.

Verscheidene oogheelkundigen van het UZ Gent namen deel aan een studie van de behandeling van deze erfelijke retinale disfunctie, in wetenschappelijk jargon Leber congenitale amaurose (LCA). Kort komt het erop neer de foute genetische code te corrigeren door de LCA te beïnvloeden. De resultaten, gepubliceerd in het prestigieuze blad Nature Medicine, zijn veelbelovend. Bij de meeste testpatiënten was na hun behandeling de lichtgevoeligheid sterk toegenomen. Sommigen van hen hadden zelfs een scherper zicht.

Hoewel gentherapie haar beperkingen heeft, want de kwaliteit van het netvlies verschilt van patiënt tot patiënt, kan ze voortaan op groter schaal worden uitgetest en voor langere periodes. Daarna kan ze dus op de markt worden gebracht.