UGent stuwende kracht achter vergroening van de scheepvaart

23/05/2024

Nog altijd overheersen in de scheepvaartindustrie fossiele brandstoffen. De kans dat dit op termijn verandert, is reëel. Onderzoekers van de UGent en fabrikant van dieselmotoren Anglo Belgian Corporation hebben Methatug in de vaart gebracht, de allereerste sleepboot op groene methanol, in de haven van Antwerpen.

Naast wetten vormt vooral de technische haalbaarheid een hinderpaal voor een groenere scheepvaart. De energie moet duurzaam en op grote schaal kunnen worden geproduceerd en bovendien geschikt zijn om te worden opgeslagen. Zonne- en windenergie vallen dus al uit de boot. Ook de dichtheid, het volume dat de brandstof inneemt, speelt een belangrijke rol. Elektriciteit neemt liefst twintig en waterstof tien keer méér volume in dan diesel of benzine.

Dan biedt groene methanol wél uitkomst, omdat het aan alle vereisten beantwoordt. De voordelen zijn legio. Zo kan je hem produceren uit diverse hernieuwbare bronnen: ofwel uit biomassa, ofwel door CO₂ te mengen met groene waterstof ofwel door groene waterstof met koolstof uit biomassa te halen. Voorts is hij de helft energiedichter dan diesel en is hij relatief goedkoop doordat een deel van de bestaande dieselmotoren gewoon kan worden aangepast terwijl een ander deel kan behouden blijven. Dat maakt het mogelijk op twee brandstoffen (dual-fuel) te varen.

Verwacht wordt dat binnen vijf à tien jaar de overstap van dieselmotoren naar exemplaren die volledig op methanol draaien een feit zal zijn.