UCLouvain: bacteriën bij hun nekvel gegrepen

30/06/2020

3D-beelden van ons afweersysteem zetten wetenschappers van de UCLouvain op het spoor van krachtiger antibiotica.

Antibiotica schakelen bacteriën uit door hun eiwitten te blokkeren. Toch ontwikkelen bacteriën afweermechanismen. Immers, hoewel antiobiotica jarenlang het sterftecijfer ten gevolge van infectieziekten laag hebben kunnen houden, is door overmatig gebruik bacterieresistentie opgetreden. Antibioticaresistente bacteriën zijn een van de meest ernstige bedreigingen voor de wereldgezondheid. De WHO vreest dat de wereld stilaan afstevent op een postantibioticumtijdperk waarin banale bacteriële infecties die zich vandaag laten behandelen morgen opnieuw dodelijk zijn.

Er moeten dus dringend nieuwe manieren gevonden worden om ons afweersysteem te versterken. En precies daarin zijn de wetenschappers van UCLouvain geslaagd door via kristallisatie de BAM-eiwitten in volle actie weer te geven. BAM-eiwitten spelen een belangrijke rol in het afweersysteem, want ze vormen de verdedigingsmuur waardoor bepaalde bacteriën kunnen overleven. Door BAM-eiwitten te dwarsbomen, kan je voorkomen dat die bacteriën hun buitenste verdedigingsmuur opbouwen en ze aldus doden.

Deze ontdekking qua antiobioticaresistentie draagt bij aan de wereldwijde pogingen om het probleem van bacteriën die resistent zijn voor medicijnen aan te pakken.