Trail op weg naar artificiële intelligentie

14/09/2020

Vijf Franstalige universiteiten zetten samen met vier onderzoekscentra een nieuw instituut in de steigers dat onderzoek verricht op het vlak van artificiële intelligentie (AI).

Naar het voorbeeld van wat Vlaanderen doet met IMEC (interuniversitair onderzoeksinstituut voor micro-elektronica en nanotechnologie) besloten de universiteiten van Brussel, Louvain-la-Neuve, Luik, Bergen en Namen hun krachten te bundelen om een interuniversitair instituut op te richten dat uitsluitend bezig is met artificiële intelligentie. Ook vier Waalse onderzoekscentra gespecialiseerd in ICT (Sirris, Multitel, Cetic en Cenaero) zijn betrokken bij dit nieuwe initiatief, dat de naam TRAIL (Trusted AI Labs) kreeg.

UCL-hoogleraar Benoît Macq legt uit: ‘Onze universitaire laboratoria zijn actief in domeinen die elkaar heel goed aanvullen (gegevensverwerking in ware tijd

en beeldverwerking, veiligheid en cryptografie, interactie mens-computer …). Dankzij TRAIL en de overeenkomst die we zijn aangegaan met het Agence du Numérique, AI4Belgium en andere instanties, gaan we AI-knobbels beter kunnen opleiden en toponderzoek van internationaal niveau in Wallonië en Brussel stimuleren.’

Naast nieuw talent aantrekken, mikt het instituut ook op een rol van incubator voor nieuwe start-ups.