Prijs Generet voor Belgische erfelijkheidsarts Rosa Rademakers

31/03/2022

Rosa Rademakers is gespecialiseerd in frontotemporale dementie, een minder voorkomende vorm van de gevreesde neurodegeneratieve aandoening. Haar onderzoekswerk levert haar in 2022 de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten op, waar 1 miljoen euro aan is verbonden.

Wellicht de bekendste Belgische autoriteit op het vlak van dementie is Christine Van Broeckhoven, dankzij haar internationaal toponderzoek. Onder haar leiding promoveerde biochemicus Rosa Rademakers in 2005 op een proefschrift over twee familiestambomen met dementie. Ze ontdekte dat die families niet, zoals vermoed, aan alzheimer leden maar aan frontotemporale dementie (FTD). Tijdens haar voortgezet onderzoek aan de Mayo Clinic in Florida kwam ze de genen op het spoor die die variant uitlokken. In 2019 trad Rosa in de voetsporen van Christine Van Broeckhoven als directeur van het VIB-UAntwerpen Centrum voor Moleculaire Neurologie in het Antwerpse Wilrijk.

Dementie wordt veroorzaakt doordat zich in de hersenen schadelijke eiwitten ophopen, die cellen doen afsterven of verdwijnen. Terwijl alzheimer vooral leidt tot geheugenverlies krijgen mensen met FTD eerst problemen met meevoelen en treden er gedragsveranderingen op. Elke hoop op beterschap, laat staan genezing, is op dit moment uitgesloten, maar het vooruitzicht op therapieën om de verspreiding van die eiwitten af te remmen is positief doordat de wetenschappers almaar klaarder zien in het ziekteproces. De Prijs Generet is een financiële injectie voor verder onderzoek.