Nieuwe Copernicus-missie voor het Luikse Amos

11/12/2020

Het Luikse bedrijf Amos neemt deel aan het Copernicus-ruimtevaartprogramma van de Europese Unie dat toezicht houdt op de aarde. Het programma maakt het namelijk mogelijk om onze planeet en het milieu te observeren ten voordele van alle Europese burgers.

Het Copernicus-programma zal binnenkort een nieuwe reeks missies met hoge prioriteit lanceren om toezicht te houden op antropogene kooldioxide (COM2), d.w.z. kooldioxide die door menselijke activiteiten wordt geproduceerd. Het doel is om de schattingen te verfijnen van de CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen: steenkool, olie en hun derivaten, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Hierdoor krijgt de Europese Unie een onafhankelijk instrument voor de beoordeling van beleidsmaatregelen en hun effectiviteit bij het verminderen van de koolstofuitstoot in Europa.    

Een van de optische instrumenten van CO2M, de Cloud Imager, gewijd aan het monitoren van het wolkendek, zal de wolken in de atmosfeer van de aarde in kaart brengen om onderscheid te maken tussen de door de mens veroorzaakte en de natuurlijke CO2-uitstoot. De  uitzonderlijke vaardigheden van de Luikse firma Amos  zullen gebruikt worden voor de productie van de hoge-precisie aluminium telescoop die zich vooraan  op de twee nieuwe satellieten bevindt.

Amos is al 20 jaar betrokken bij aardobservatiemissies. De kern van de missie is wetenschappers voorzien van geavanceerd gereedschap om onze planeet beter te begrijpen en ons milieu te monitoren.