Nieuw type test spoort coronavirus sneller op

10/04/2020

De universiteit van Luik heeft een geautomatiseerde test ontwikkeld om het nieuwe coronavirus op te sporen. Zo worden dagelijks duizenden extra tests mogelijk.

Anders dan de geautomatiseerde tests tot nu toe om besmette personen op te sporen, ongeacht of ze ziek zijn of geen symptomen hebben, is deze nieuwe methode minder afhankelijk van de beperkte voorraad aan reagentia.

Fabrice Bureau, een van de ontwikkelaars en vicerector Onderzoeksbeleid aan de ULiège legt uit: ‘Het genetische materiaal van het virus kan op twee manieren worden geëxtraheerd. Handmatig, moeizaam en tijdrovend enerzijds en automatisch, snel maar met de nodige vijf reagentia waar allemaal een tekort aan was. Het is ons gelukt die vijf reagentia synthetisch te produceren.’

Dankzij deze geautomatiseerde, snelle en vooral betrouwbare techniek kan het team van de ULiège voortaan 2.000 tests per dag uitvoeren om dragers van het virus op te sporen. En Fabrice Bureau denkt dat heel binnenkort zelfs 40.000 tests haalbaar zijn..

De vier andere referentiecentra, namelijk GSK, UCB, Janssen Pharmaceutica en de KULeuven, en ook andere landen zouden die nieuwe techniek ook gauw moeten kunnen toepassen.

Een extra stap dus in de richting van huidige doelstelling nummer één: massale screenings.