Naar een nieuwe behandeling voor longkanker

16/12/2021

Een Luiks biotechbedrijf heeft de nodige financiering gekregen om een therapeutisch vaccin tegen longkanker te ontwikkelen.

Het bedrijf PDC*Line Pharma heeft zopas 17,5 miljoen euro opgehaald, waarvan 12 miljoen euro van privé-investeerders en 5,7 miljoen euro in de vorm van een lening van het Waals Gewest. Deze middelen maken het mogelijk om de klinische studies verder te zetten naar een zogenaamd therapeutisch vaccin tegen longkanker.

Éric Halioua, de algemeen directeur van het biotechbedrijf, legt uit: "Wat wij ontwikkelen is een vaccin om het immuunsysteem te activeren en om in het lichaam aanwezige kanker te behandelen, niet om deze te voorkomen. We noemen het een vaccin omdat de mechanismen vergelijkbaar zijn met die van een profylactisch vaccin, d.w.z. dat wij het immuunsysteem gaan stimuleren om zich tegen kanker te verdedigen.”

De klinische studie die momenteel nog bezig is, zal dus de veiligheid en de therapeutische werkzaamheid meten bij patiënten met kleincellige longkanker. Als de verwachte resultaten positief zijn, zal het valideringsproces voor deze behandeling worden gestart. Dit zal echt niet voor binnen de komende vijf jaar zijn.

Aangezien elk jaar wereldwijd bijna twee miljoen mensen aan longkanker sterven, kan een dergelijke behandeling alleen maar hoopgevend zijn.