Levensondersteuning en vervoer op Mars straks mogelijk dankzij UAntwerpen?

31/08/2022

Voor een beter begrip van de planeet Mars moet aan bepaalde minimumvoorwaarden voor robot- en wie weet ooit zelfs menselijke verkenning voldaan zijn. Op dat vlak heeft de chemische onderzoeksgroep van de UAntwerpen een belangrijke ontdekking gedaan.

Naast de drie algemeen bekende zogeheten aggregatietoestanden van een stof (vast, vloeibaar en gas) is er nog een vierde die veel minder bekend is: plasma. Plasma verkrijg je door in een reactor aan gasmoleculen elektrische energie toe te voegen. Zeg maar allemaal kleine bliksemschichtjes die de moleculen in geladen deeltjes splitsen. De eerst zeer reactieve deeltjes botsen opnieuw met elkaar en vormen daarna nieuwe producten. Dat ontdekte de chemische onderzoeksgroep Plasmant van de Universiteit Antwerpen tijdens experimenten met zijn zelfgebouwde plasmareactor.

Wat is hiervan het praktische nut op de rode planeet? De Marsatmosfeer bestaat vooral uit koolstofdioxide (CO₂) en een kleine fractie stikstof (N). Dat CO₂ kan worden omgezet in O en CO en het N in een goede basis voor kunstmest. En gekoppeld aan de gasscheidingstechnologie kan dat plasmaproces mogelijks zelfs zuivere gasstromen aan O, CO en stikstofoxide (Nox) opwekken, die nodig zijn voor levensondersteuning en vervoer tijdens toekomstige robot- of zelfs menselijke verkenning van Mars.