Komt ons drinkwater in de toekomst uit de zee?

08/07/2016

Aan de Universiteit Gent is een technologie ontwikkeld die het ontzilten van zeewater in de toekomst een stuk makkelijker kan maken.

Om uit zeewater drinkbaar water te produceren, wordt traditioneel een membraan gebruikt dat het water doorlaat en het zout blokkeert. Bij deze methode is echter zo veel energie nodig dat ze slechts toegepast wordt op beperkte schaal, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten.

Daarom zocht bio-ingenieur Marjolein Vanoppen van de Universiteit Gent naar een technologie die het probleem van het hoge energieverbruik zou oplossen.

Zij plaatste in het zeewater eerst een zout-selectief membraan, dat het water tegenhield en het zout doorliet. Behalve dat hierdoor de hoeveelheid zout in het water daalde, werd er ook energie opgewekt. In hetzelfde water plaatste de onderzoekster vervolgens een water-selectief membraan, waarbij er nu beduidend minder energie nodig was om de hoeveelheid zout nog verder te verminderen. 

Er is nog veel onderzoek nodig voordat deze technologie op grote schaal toegepast kan worden, maar het vooruitzicht dat wij in de toekomst ons drinkwater uit de zee halen, lijkt alvast dichterbij te komen.