Hotspot voor onderwaterleven in Noordzee ontdekt

17/05/2022

In de Belgische wateren hebben wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een verrassende onderwaterfauna ontdekt.

Er zijn ecologisch belangrijke soorten waargenomen, zoals talrijke kolonies van het zachte koraal dodemansduim of de Europese platte oester, waarvan men dacht dat ze al tientallen jaren niet meer voorkwamen op onze zeebodem. Ook een reeks schelp- en schaaldieren, vissen of mosdiertjes als het breedbladig mosdiertje (Flustra foliacea) en de zeespriet (Nemertesia antennina) zijn opgemerkt.

Kwetsbaar leven dus, in een nochtans door menselijke activiteit ernstig verstoord gebied, vooral dan door de commerciële visvangst. Bovendien ligt ze onder een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.

Maar dat tast geenszins de veerkracht aan van deze fauna, die zich ontwikkelt in biologische riffen op grindbedden. Het ontstaan van een dergelijke rijkdom aan fauna zou trouwens te danken zijn aan die grindbedden, die ecologisch unieke gebieden vormen binnen de uitgestrekte en overwegend zandige en modderige zeebodem.

Zowat 5 km² van deze onvermoede habitat is al gelokaliseerd en in kaart gebracht met behulp van de ultramoderne oceanografische apparatuur aan boord van het Belgische onderzoeksschip Belgica. Voor de Belgische wetenschappers kan dit gebied als voorbeeld dienen voor deze habitat elders in de Belgische wateren en, meer algemeen, in de zuidelijke Noordzeeregio.

Erg opbeurend nieuws voor al wie strijdt voor het behoud van de biodiversiteit in onze zeeën.