Haven van Antwerpen test varen op methanol uit

04/11/2020

De interesse voor methanol in de scheepvaart neemt toe, want het is zwavelvrij en stoot minder stikstofdeeltjes en -oxyde uit. De haven van Antwerpen doet proeven met varen op methanol.

 

Het doel is de vervuiling door de scheepvaart terug te dringen door een alternatief te vinden voor zware stookolie of andere niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen.                                             

Het idee rijpt, want in de haven van Antwerpen worden miljoenen tonnen CO₂ uitgestoten. Antwerpen, Rotterdam en Gent alleen al zijn goed voor één derde van de CO₂-uitstoot in de Benelux. Toch is het gebruik van methanol in de maritieme industrie momenteel beperkt, het blijft een dure zaak.  

Een oude havensleepboot zal voor dit type brandstof worden uitgerust. Maar aangepast materiaal vereist ook goedopgeleid personeel, want methanol is licht ontvlambaar en je moet er anders mee omgaan dan met klassieke diesel.

De meningen over het gebruik van deze brandstof lopen echter uiteen, want hoewel ze minder stikstofdioxyde en heel wat minder fijnstof uitstoot, komt er nog altijd CO₂ vrij. Het Antwerpse experiment zou zowel de voor- als de nadelen van dit alternatief moeten blootleggen.