Goudzoekers snuffelen in Brusselse riolen

31/10/2019

Tot februari 2022 bekijken onderzoekers van de VUB en de ULB in het Sublimus-project of ze uit het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Brussel edelmetalen, zoals goud en zilver, kunnen filteren en recycleren. Want dat er wel degelijk wat waardevols in ons afvalwater zit, staat buiten kijf.

In de eerste plaats vraag je je misschien af hoe die grondstoffen in de riolering terechtkomen. Telkens wanneer gouden sieraden, bijvoorbeeld bij het handen wassen, in contact komen met water, laten minuscule deeltjes los en spoelen ze weg door de wastafel. Bepaalde medicijnen tegen reuma en ontsmettingsmiddelen bevatten ook goud of een ander edelmetaal. En zilver in sportkleding, geschikt om zweetgeuren tegen te gaan, komt bij elke wasbeurt in onooglijke hoeveelheden vrij. Op een jaar tikt dat aardig aan tot 5 à 10 kg goud en 70 à 100 kg zilver voor het hele Brusselse Gewest.

 

Als je bedenkt dat de natuurlijke ertsen uit de mijnen, zoals goud, zilver, tin, zink en lood, tegen 2040 wellicht zijn opgebruikt, is hergebruik erg belangrijk geworden. Trouwens, de traditionele mijnbouw vreet natuurgebieden aan en is dus ecologisch bijzonder schadelijk. Bijgevolg leggen de wetenschappers zich nu toe op een goedkoop en milieubewust ontginnings-, zuiverings- en recyclageproces dat in drie fasen zou verlopen.

Alleszins gulden vooruitzichten!