Geneesmiddel tegen corona in de maak

16/10/2020

ExeVir Bio, een spin-out van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), richtte een breed investeringsplatform op, waar de federale overheid deel van uitmaakt, om een behandeling tegen het coronavirus te ontwikkelen.

In mei laatstleden meldden we dat bij lama Winter, die in de buurt van Gent wordt gehouden, werkzame antistoffen tegen corona waren aangetroffen. Sindsdien hebben de preklinische studies zowel in het lab als op het dier aangetoond dat de hoop gegrond is en vooruitgang mogelijk gemaakt.

Dankzij een eerste kapitaalronde bij privé- en institutionele investeerders, waarbij 23 miljoen euro werd opgehaald, kunnen tegen eind 2020 de eerste klinische studies bij de mens plaatsvinden. Een enthousiaste Torsten Mummenbrauer, de CEO van ExeVir Bio: ‘Wij zetten graag mee onze schouders onder de internationale strijd tegen COVID-19 om gezondheidszorgsystemen te ondersteunen en onze nieuwe behandeling wereldwijd toegankelijk te maken.’

De hybride lama-humane antistoffen schakelen COVID-19 in feite uit door te voorkomen dat het virus de cellen binnendringt. Naast dit therapeutische gebruik, door een efficiënte versterking van de immuunrespons tegen het coronavirus, zou deze nieuwe aanpak preventief (profylactisch) zorgverleners en mensen met een verhoogd risico op een ernstige vorm van COVID-19 kunnen beschermen.

Van zijn kant is de biofarmaceutische multinational UCB bezig met de productie van het kandidaat-geneesmiddel dat het VIB ontwikkelt.

De hoop is terecht dat we de epidemie kunnen indijken!