Eerste masteropleiding cyberbeveiliging in België

30/03/2016

Vanaf het academiejaar 2016-2017 bieden zes instellingen voor hoger onderwijs een nieuwe masteropleiding cyberbeveiliging met duale diplomering aan, een grote primeur voor België.

Vier universitaire instellingen (ULB, UCL, Unamur en de Koninklijke Militaire School) en twee hogescholen (HEB en HELB) bieden de nieuwe opleiding aan. Het hoofddoel is specialisten op te leiden die de technische, juridische en ethische uitdagingen verbonden aan de beveiliging van IT-systemen aankunnen.

De master, met 120 credits, is opgebouwd rond vier assen: een multidisciplinaire opleiding, een bedrijfsstage, een thesis en twee wetenschappelijke of toegepaste specialisaties. Bachelors informatica of ingenieurswetenschappen komen ervoor in aanmerking.

Het masterprogramma omvat met name cursussen cryptografie, een discipline van de cryptologie waarmee men berichten beschermt door ze te coderen, en cursussen crytoanalyse, dat probeert gecodeerde berichten te kraken zonder encryptiesleutel. De studenten krijgen ook cursus over informatieveiligheid en beveiliging van informaticasystemen, onderzoek en de juridische, ethische en menselijke aspecten rond veiligheid.

Aldus voorziet de master in een reële maatschappelijke behoefte en sluit Brussel zich aan bij andere universiteiten in Europa, zoals de Universiteit van Westminster, Webster University Leiden, Middlesex University of Malta en andere.