Eerste Belgische instituut voor biologische teelt

07/07/2022

Dit voor België gloednieuwe orgaan zal onderzoek doen en opleidingen geven om de bodem biologisch weer gezond te maken en de biolandbouw te promoten.

In de voormalige Upigny-hoeve in het Naamse Éghezée is onlangs het Institut belge de recherche en agriculture biologique et agroécologie geopend, bekend onder het Engelse acroniem Brioaa. Een echt openluchtlaboratorium, 60 ha groot, waar eerst en vooral studenten landbouwkunde met belangstelling voor biolandbouw hun praktijkkennis kunnen perfectioneren.

Brioaa zal samenwerken met andere onderzoekscentra, zoals het Centre wallon de recherche en agronomie, Gembloux Agro-Bio Tech of de ULB. Het zal eveneens opleidingen biolandbouw geven aan particuliere exploitanten die wensen om te schakelen naar 100% organische sectoren.

Het doel is vooral landbouwtechnieken aan te leren die het bodem- en milieubehoud stimuleren. Want de voorbije decennia zijn veel bodems verarmd door een intensieve landbouw die buitensporig veel gebruik maakt van kunstmest.

Op de kavels van Brioaa gaat de voorkeur uit naar diversificatie. Er worden allerlei oude tarwesoorten gezaaid die beter bestand zijn tegen de klimaatgrillen. Elders zie je dat zowel graan (gerst, haver) als peulvruchten (erwten, paardenbonen) worden geteelt. En tussen de kavels laat men gras opschieten waar de lokale fauna in kan schuilen terwijl tegelijk minder regenwater wegvloeit.

De voorbije twee decennia steeg het biolandbouwareaal van 3% naar 12% en tegen 2030 mikt men op 30%!