Een genetische ark van Noach

07/12/2022

Om te vermijden dat tal van bedreigde diersoorten definitief verdwijnen, gaan de Fondation Pairi Daiza en het diergeneeskundige biotechbedrijf Revatis samen een groot aantal biologische monsters conserveren.

Aangezien tal van diersoorten met uitsterven zijn bedreigd, zagen de voorbije jaren bepaalde initiatieven het licht om biobanken op te richten waar biologische monsters van die dieren moeten worden bewaard.

Daartoe gaan de Fondation Pairi Daiza en het diergeneeskundige biotechbedrijf Revatis samenwerken. Deze spin-off van de universiteit van Luik is gespecialiseerd in geneeskunde voor mens en dier en ontwikkelde een geoctrooieerde techniek voor de afname en productie van stamcellen die de regeneratie van verschillende organen mogelijk maken.

Het bedrijf uit Marche-en-Famenne, provincie Luxemburg, profileerde zich als de ideale partner van de stichting van het beroemde Belgische dierenpark uit het Henegouwse Brugelette om een soort moderne ark van Noach te reconstrueren waar het genetisch patrimonium van wilde diersoorten zou worden ondergebracht.

Er is al begonnen met de eerste tests om stamcellen af te nemen bij de dieren in het park. Die afname, gebaseerd op een spierbiopsie van enkele milligrammen, zou volgens de projectleiders amper ongemak teweegbrengen voor de dieren.

Op heel lange termijn (hopen we!) zouden die stamcellen de laatste hoop zijn voor soorten die gedoemd zijn om te verdwijnen. Want als een populatie zo sterk afneemt dat haar voortbestaan in het gedrang komt, zouden van die soorten embryo’s kunnen worden gemaakt uit geconserveerde stamcellen.

Uiteraard een scenario dat we nog hopen te voorkomen!