Een "Belgische" lama om te vechten tegen Covid-19

13/05/2020

Een Belgisch-Amerikaans wetenschappelijk team publiceert de resultaten van hun werk om een nieuw type antilichaam te synthetiseren dat werkt tegen het coronavirus. Winter, een jonge lama uit de Gentse regio, ligt verrassend genoeg aan de basis van deze nieuwe hoop.

Een team van wetenschappers van de Universiteit van Texas en het Centrum voor Medische Biotechnologie in Gent werkt aan een nieuw type behandeling voor het coronavirus. Hun doel is het identificeren van antilichamen die de ontwikkeling van de ziekte bij patiënten met Covid-19 kunnen neutraliseren.

 

Zulke antilichamen zijn blijkbaar aanwezig in een lama genaamd Winter, die onbezonnen op een boerderij niet ver van Gent woont. De jonge lama, nu vier jaar oud, werd in feite kort na de geboorte geïnjecteerd met virale deeltjes die behoren tot twee andere bekende coronavirusstammen (SARS-CoV-1 verantwoordelijk voor de SARS-epidemie van 2002 en MERS-CoV, de basis van een respiratoir syndroom dat in 2012 in het Midden-Oosten verschenen is). 

 

De onderzoekers hadden toen het idee om een nieuw antilichaam te synthetiseren door het combineren van twee kopieën van het lama-antilichaam dat zijn effectiviteit tegen SARS-CoV-1 al had bewezen.Volgens de resultaten van hun eerste laboratoriumtests, die net zijn gepubliceerd in het zeer serieuze tijdschrift Cell, zou de formule ook effectief zijn tegen Covid-19.

 

Tests op patiënten met het coronavirus zijn echter niet mogelijk in de nabije toekomst. Preklinische studies op dieren moeten het eerst mogelijk maken om deze goede resultaten te valideren. Pas dan kan een menselijk testprotocol worden overwogen.