Covid-19: Universiteit Antwerpen doet mee aan Europees onderzoek

24/04/2020

De Universiteit Antwerpen is aangesteld om het nieuwe Europese project RECOVER te leiden.

Op 10 maart ging het van start in Amsterdam tijdens een vergadering van de internationale partners, de Europese Commissie, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding en het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Het project buigt zich over de prangendste gezondheidskwesties. Daartoe wordt medisch onderzoek verricht om de belangrijkste ontbrekende kennis aan te vullen en de aard van het virus duidelijk in kaart te brengen. Een deel van het onderzoek is gericht op de overdracht van het virus binnen het gezin en analyseert de impact van de genomen maatregelen om het virus te verzwakken. Een ander deel kijkt naar de mate waarin kinderen al dan niet het virus mee helpen verspreiden. Er zullen ook aanbevelingen volgen om de eerstelijnsverzorgers in de Covid-19-crisis gezond te houden. Het is dus de bedoeling nuttige wetenschappelijke kennis te verstrekken aan de klinisch experten, gezondheisinstanties en de beleidsmakers, om ze in staat te stellen de verspreiding van het virus zo efficiënt mogelijk tegen te gaan.

RECOVER-coördinator en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, Herman Goossens, dankt de EU voor haar steun aan de maatregelen om deze nieuwe epidemie proberen in te dijken en wenst zo gauw mogelijk samen te werken met de Europese en de Chinese partners om de kennis te vergroten en samen het virus beter te lijf te gaan.