Covid-19: kan plasma helpen?

15/05/2020

In België loopt een grootschalige klinische studie om na te gaan of het plasma van herstelde patiënten van Covid-19 kan voorkomen dat huidige patiënten ernstig ziek worden.

Universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen uit het hele land werken daarvoor samen. UZ Leuven coördineert de studie.

De methode waarbij zieken plasma krijgen van ex-patiënten die aan dezelfde infectie leden, heeft haar nut al bewezen bij andere infectieziekten. Hoogleraar en nationaal coördinator Geert Meyfroidt legt uit dat ‘deze studie wil nagaan in hoeverre vroegtijdige toediening van antistoffen uit plasma van herstelde patiënten kan voorkomen dat nieuwe coronapatiënten moeten worden beademd.’ Hij onderstreept echter dat deze behandeling nog tal van wetenschappelijke vragen oproept die een antwoord moeten krijgen.

Eens te meer werkt België met meerdere Europese landen mee aan een studie, wat andermaal bewijst dat onze competenties inzake medisch onderzoek worden erkend.