Belgische wetenschappers verklaren neergang hommels

05/10/2023

Een groep Belgische wetenschappers van de universiteiten van Brussel (ULB, VUB), Bergen (UMons) en Leuven (UCLouvain, KU Leuven) wijdden onlangs in het vakblad Nature een studie aan de neergang van de Europese hommelsoorten in de loop van de 21e eeuw.

In een recent in het vakblad Nature gepubliceerde studie berekenden Belgische wetenschappers de vroegere, huidige en toekomstige ecologische geschiktheid van het Europese continent voor hommels, een groep bedreigde bestuivers waarvan bekend is dat zij het meest bijdragen tot de landbouwproductie in het noordelijk halfrond. Daartoe deden de wetenschappers een beroep op machinaal leren om modellen voor ecologische niches te trainen in meer dan 400.000 gedateerde geografische referentiegegevens over het voorkomen van hommels.

De auteurs tonen aan dat de voorbije decennia zowel een afname merkbaar was in de rijkdom aan hommelsoorten onder 55° noorderbreedte als een aanzienlijke achteruitgang van de ecologische geschiktheid van het continent, vooral dan in Centraal-Europa. Meerdere soorten die momenteel onder de categorie ‘niet-bedreigd’ vallen, zouden op basis van al de scenario’s voor een wereldwijde verandering uit de studie de ruimtelijke omvang van hun ecologische niche sterk zien afnemen.

Hoewel in al die scenario’s Scandinavië voor de Europese hommels een geschikt ecologisch toevluchtsoord lijkt te zijn, zal het succes ervan toch afhangen van de mate waarin die soorten in die territoria populaties kunnen vormen en met succes in leven kunnen houden.

De auteurs concluderen dat verdere instandhoudingsmaatregelen hand in hand moeten gaan met een streng wereldomvattend beleid om de menselijke impact op deze bestuivers, die van levensbelang zijn voor talrijke ecosystemen, te milderen.