Belgische wetenschappers onderzoeken de sneeuw in Antarctica

11/01/2019

Afgelopen december verrichtte een team van glaciologen en klimaatwetenschappers van de ULB, UCLouvain en de University of Colorado veldwerk voor het Mass2Ant-project in Antarctica. Ook partners van het KMI en de Technologische Universiteit Delft reisden mee. Het doel van de missie is beter inzicht te verwerven in de klimaatveranderingen van de voorbije decennia in de hogere breedtegraden van het zuidelijk halfrond en in hun langetermijneffect.

Antarctica en de Zuidelijke Oceaan spelen een hoofdrol in de klimaatdynamiek. Mocht de ijskap op Antarctica wegsmelten, dan zouden de zeespiegels zowat met 60 meter stijgen. Elke verandering in de Antarctische ijskap heeft wereldwijd dus grote gevolgen. De wetenschappers willen vooral achterhalen hoe sneeuw de massabalans van de ijskap op Antarctica beïnvloedt. Ze kijken met name hoe de sneeuwval ruimtelijk verspreid is in een gebied tussen de Prinses Elisabethbasis en de kust, hoe de weersomstandigheden in de loop van het jaar schommelen, analyseren bepaalde eigenschappen van de sneeuw, zoals de dichtheid en structuur, en nemen stalen van ijskernen voor later onderzoek.

Die aanpak moet de wetenschappers in staat stellen uit te maken of veranderingen ontstaan door menselijke activiteit en/of door natuurlijke variaties in lucht- en waterstromen op onze planeet. Dat moet leiden tot een beter inzicht in de globale klimaatdynamiek en de evaluaties bestemd voor de politieke besluitvormers verfijnen.