Belgische ruimtevaartsector scheert hoge toppen

29/06/2018

Het Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel heeft een brochure uitgebracht over de Belgische ruimtevaartindustrie. Daaruit blijkt dat België een van de belangrijkste spelers is in dit domein. Ons land blijft ook ijveren voor een vreedzaam ruimtevaartbeleid.

In 1968, dit jaar precies vijftig jaar geleden, nam België in Wenen deel aan de eerste conferentie van de Verenigde Naties over het vreedzaam gebruik van de ruimte (Unispace). Sindsdien speelt ons land een belangrijke rol in de ruimtevaart. Zo had het een groot aandeel in de oprichting van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

België blijft zich inzetten voor een beleid dat erop toeziet dat investeringen in de ruimtevaart en wetenschappelijk onderzoek ten dienste staan van onze planeet. Ruimtevaart kan een belangrijke rol spelen in onder meer de strijd tegen de klimaatverandering en het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Maar het blijft niet enkel bij beleid. België heeft wereldwijd een van de hoogste budgetten voor ruimtevaart per hoofd van de bevolking en staat in de top vijf van landen die het meeste bijdragen aan ESA. Het is ook de thuisbasis van vele gespecialiseerde en innovatieve bedrijven in de ruimte- en luchtvaartsector.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Belgian Aerospace’ die u hier kunt downloaden (pdf - enkel beschikbaar in het Engels).