België stapt aan boord van Copernicusprogramma

15/07/2020

In het kader van het Copernicusprogramma besloten de ESA en de EU acht Belgische bedrijven financiële steun in de grootteorde van 93,7 miljoen euro te verlenen voor de ontwikkeling van meerdere projecten in verband met ruimtemissies Sentinel 7 en Sentinel 8.

Twee van deze projecten zijn van het Centre Spatial de Liège en krijgen in totaal ruim 13 miljoen euro financiering. Het eerste heeft te maken met zijn aandeel in het instrument CO2I aan boord van de Sentinel 7-missie (CO2M), dat de concentraties koolstofdioxyde in de atmosfeer moet meten. Vanaf 2026 zou deze constellatie van satellieten heel precieze data moeten verstrekken waardoor de landen hun koolstofvoetafdruk beter begrijpen, de nationale rapporten over CO₂-uitstoot kunnen controleren aan de hand van onafhankelijke gegevens en ambitieuzer doelstellingen vastleggen inzake de lagere uitstoot van broeikasgassen. Het tweede project slaat op de LSTM-missie (Land Surface Temperature Monitoring), dat de temperatuur van het aardoppervlak en de evapotranspiratie in kaart wil brengen met een 400 maal hogere resolutie dan tot nu toe het geval is. De missie zal vooral toegespitst zijn op de noden in de landbouw om de productiviteit duurzaam te verbeteren.

Nog andere Belgische bedrijven kregen financiële steun, zoals AMOS, voor de ontwikkeling van het belangrijkste instrument van de CHIME-missie (Sentinel 10) en Thales Alenia Space-Belgium, dat bepaalde zonnepanelen moet leveren.