Asteroïdenbotsing zorgde voor grotere biodiversiteit op aarde

01/10/2019

Belgische wetenschappers leggen verband tussen een asteroïdenbotsing en veranderingen in het leven op aarde 470 miljoen jaar geleden …

Een multidisciplinair internationaal team, met wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Université Libre de Bruxelles (ULB) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenchappen, heeft ontdekt dat een asteroïdenbotsing 470 miljoen jaar geleden mogelijk geleid heeft tot veranderingen in het leven op aarde.

Het uitsterven van de dinosauriërs, 66 miljoen jaar terug, was al toegeschreven aan de inslag van een 10 km lange asteroïde. Maar deze nieuwe ontdekking gaat terug tot 470 miljoen jaar geleden. Men spreekt nu van een immense asteroïde (150 km doormeter) die ontploft is in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Daardoor zou zich fijnkorrelig stof in ons zonnestelsel hebben verspreid met een ingrijpende klimaatverstoring op aarde tot gevolg. Dat meteoorstof versluierde de zon en veroorzaakte een ijstijd. De Belgische wetenschappers vermoeden dat een min of meer gelijk klimaat over de hele planeet geëvolueerd is naar verschillende klimaatzones zoals we die nu ongeveer kennen, tussen polen en evenaar. Dat cataclysme zou dus nieuwe ecosystemen hebben doen ontstaan en bijgevolg aan de basis liggen van de biodiversiteit op aarde.