Almaar ‘menselijker’ algoritmes …

11/02/2020

Onderzoekers van de ULiège hebben een methode ontwikkeld die algoritmes in staat stelt zich aan te passen aan nieuwe situaties precies zoals het menselijk brein dat zou doen. Een echte innovatie.

Deze ontdekking is het resultaat van twee jaar onderzoek gebaseerd op het biologische mechanisme neuromodulatie, namelijk de wijziging van de zenuwcellen zelf. Het is de onderzoekers gelukt een architectuur van kunstmatige zenuwcellen te bouwen met twee samenwerkende subnetwerken. Het eerste netwerk houdt rekening met de context, terwijl het tweede de acties bepaalt die het agens moet ondernemen op grond van de neuromodulatie van het eerste.

Dit nieuwe algoritme creëert agentia die taken kunnen uitvoeren welke tijdens de ‘opleiding’ niet aan bod zijn gekomen: ‘We hebben onze algoritmes zo ontworpen dat ze zich veel sneller aanpassen. Als we ze bijvoorbeeld leren pianospelen, gaan ze achteraf technieken kunnen toepassen die ze geleerd hebben met piano te spelen om gitaar te kunnen spelen, ‘vertelt Nicolas Vecoven, ingenieur die promoveert aan de ULiège.

Er zit dus toekomst in het zich laten inspireren door het menselijk brein om te voldoen aan de noden van artificiële intelligentie, een domein dat nog in zijn kinderschoenen staat. Ondanks de duidelijke vooruitgang de laatste jaren is kunstmatige intelligentie nog lang niet in staat tot wat het menselijk brein aankan.