De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.focusonbelgium.be 

NALEVINGSSTATUS 

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan. 

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. 

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD 

 

  • Afbeeldingen die een link zijn beschrijven niet altijd de functie van de link (WCAG-criterium 1.1.1)
  • Er wordt niet overal de juiste sectiekop geïdentificeerd (WCAG-criterium 1.3.1) 

  • Er worden niet altijd semantische markeringen gebruikt om benadrukte of speciale tekst te markeren (WCAG-criterium 1.3.1) 

  • Er is te weinig voldoende contrast tussen tekst en achtergrond op sommige pagina’s (WCAG-criterium 1.4.3) 

 

VOORGESTELDE ALTERNATIEVEN 

 

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar. 

 

CONTACTGEGEVENS 

 

Als u vrqgen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier 

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman: 

Federale ombudsman 
Leuvenseweg 48 bus 6 
1000 Brussel 

E-mail: contact@federaalombudsman.be 
Website: Federale Ombudsman 

 

 

VERBETERINGSPLAN 

Voor het te weinig voldoende contrast tussen tekst en achtergrond op sommige pagina’s, en voor de afbeeldingen die een link zijn die niet altijd de functie van de link beschrijven, zal een beroep gedaan worden op BOSA om dit probleem op te lossen. De andere gedetecteerde problemen die het gevolg zijn van fouten in content management zullen systematisch opgelost worden door het redactieteam. 

Deze verklaring is op 21/05/2024 opgesteld. 

Toegankelijkheidsverklaring