Nieuwe wolf vestigt zich permanent in het oosten van België

28/02/2022

Een mannetjeswolf van de Frans-Italiaanse lijn is maanden na elkaar waargenomen in het Duitstalig gebied. Zodanig dat de zone die de wolvenroedel van de Hoge Venen inneemt, uitgebreid is naar de gemeenten Bütgenbach en Büllingen.

De nieuwkomer doet het debat over het samenleven van mens en wolf en over de aanvaarding van dit grote roofdier herleven. Eeuwenlang al wordt hij in onze contreien gedemoniseerd, hoewel hij ongevaarlijk is voor de mens. Dé uitdaging van het Waalse wolvenplan (opgesteld in 2020) is dan ook de wolf aansporen in het woud te blijven en op wilde prooien te jagen.

Concreet moet zowel de wolf als het vee beschermd worden. Gedacht wordt onder meer aan duurzame preventie, zoals het uitlenen van schrikdraad en ander advies om vee te beschermen. Trouwens, de wolf kan een zegen zijn voor de mens omdat hij het wildbestand regelt. Want zonder natuurlijke vijand en ondanks de jacht zijn de populaties wilde hoefdieren in Wallonië de voorbije 30 jaar meer dan verdubbeld. Anderzijds stelt men in andere landen vast dat de wolf een troef is voor het ecotoerisme.

Zo kunnen wolf en mens, na eeuwen in onmin te hebben geleefd, leren samenleven op basis van wederzijds respect.