Museum of Illusions: geen optische illusie

30/06/2022

Soms nemen onze hersenen via onze zintuigen een loopje met de werkelijkheid. Vanaf 1 juli komt u daarover alles te weten in Europa’s grootste Museum of Illusions in Brussel.

De oude revuetempel Théâtre de la Gaîté uit 1912 in zogeheten beaux-artsstijl aan de Wolvengracht 18 in Brussel heeft een nieuwe bestemming gekregen. Hier, vlak bij het Muntplein, wordt voortaan op zowat 700 m² uitgelegd hoe ons brein, gezichtsvermogen en waarnemingen functioneren. De bezoekers worden ondergedompeld in een interactieve, educatieve en ludieke wandeling in de wereld van optische illusies. Toch is niet louter amusement de hoofddoelstelling, aldus de museumdirectie, wetenschap is dat wél. Raadsels en breinbrekers in de smart room moeten inzicht geven in de reden waarom onze zintuiglijke waarnemingen de werkelijkheid soms verdraaien. Anders leren kijken volstaat om de wereld anders te gaan zien.

Wie tot nu toe erachter wilde komen hoe die verhouding brein-zintuigen precies in elkaar zit, moest naar onder meer Parijs, Rome, Zagreb, New York of Shangai. Elk van die steden had al haar Museum of Illusions. Voortaan kunt u dus gewoon ook in België van uw zinsbegoocheling genezen