Mechelen kijkt terug op glansrijk verleden met de romantici

16/12/2021

De Bourgondische periode, die relatief kort was (1384-1482), verwijst naar een welvarend en briljant tijdperk in de Belgische geschiedenis. Het Museum Hof van Busleyden in Mechelen heeft besloten om ons dit tijdperk te laten herbeleven met de tentoonstelling 'Een uitbundig verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen'.

Tijdens de Romantiek van de 19e eeuw kregen schilders, schrijvers en beeldhouwers een hernieuwde belangstelling voor de Bourgondische hertogen, van Filips de Stoute tot Karel V. De tentoonstelling laat zien hoe deze kunstenaars onze vorsten en hun hofhouding in die tijd zagen. Het rijke België aan het begin van zijn onafhankelijkheid bracht door de straatnamen en monumenten de schitterende perioden van zijn geschiedenis in herinnering. En daar neemt de Bourgondische periode een belangrijke plaats in.

 

Het is ook een gelegenheid om de zalen van het renaissancepaleis van Busleyden te ontdekken. Zolang de tentoonstelling loopt, zijn de zalen een monumentaal 19de-eeuws museum  geworden, waar meer dan 60 werken het verlangen oproepen naar de grootsheid van weleer.

 

Uitbundig Verleden - Museum Hof van Busleyden | Museum in Mechelen