Digitaal statiegeld in België: consumenten, winkeliers, koeien en milieu kijken ernaar uit

22/06/2023

Lege vuile en niet-samengedrukte flessen en blikjes zelf in de winkel inleveren is omslachtig voor de consument, duur voor de handelaar n schadelijk voor vee en milieu door het zwerfafval. Er lopen acht proefprojecten In België om uit te maken welk digitaal systeem om statiegeld te innen het meest haalbaar en gebruiksvriendelijk is.

De spits werd afgebeten door de grote bedrijvencampus Corda Campus in Hasselt en nu is het KBC-hoofdkwartier in Leuven aan de beurt. Beide een gesloten omgeving. In het derde kwartaal volgt een halfopen omgeving, zoals een vakantiepark, en in het vierde kwartaal tot slot een open omgeving, zoals een stad of gemeente. Met name de overheid en de federaties voor de Belgische handel, diensten en voedingsindustrie houden toezicht op de proefprojecten. De Waalse overheid heeft dan weer een studie besteld voor de mogelijke scenario’s voor statiegeld.

Hoe gaat de inning in zijn werk? Wel, elk blikje en elk flesje krijgt een unieke code. Na je consumptie scan je die met een app op je smartphone, samen met de code op de vuilnisbak waar je de drankverpakking in deponeert. Daarna geeft het systeem je statiegeld digitaal terug.

Momenteel is het hoopvol uitkijken naar de testresultaten. Hoe dan ook gaat de voorkeur uit naar een digitaal systeem. Comfortabeler voor de consument, goedkoper voor de winkelier die geen leeggoedautomaten hoeft te installeren en beter voor vee en milieu door minder zwerfvuil. Iedereen wint er dus bij.