Brusselse Zuidfoor laat zich niet kisten

27/07/2021

Welgeteld 129 attracties, gespreid over het ruim 2 km lange traject langs de Slachthuis- en de Zuidlaan op de Brusselse kleine ring, wachten tot 22 augustus op wie de kermis coronaveilig een warm hart toedraagt. Heersers, lokale bestuurders, plagen … niets of niemand kreeg of krijgt dit volksfeest eronder.

Corona ligt er nog niet uitgeteld bij, dus de bekende voorzorgsmaatregelen blijven van kracht op Brussel Kermis. Voor toestanden ten tijde van keizer Karel in de 16e en keizer Jozef II in de 18e eeuw hoeven we niet te vrezen. Zij deinsden niet terug voor messcherpe maatregelen tegen losbandige zwelgerijen. Van de Keizer-Koster verbaast dat niet, van de zelf niet bepaald ascetisch levende Karel V des te meer. Maar de Brusselaars wisten ze altijd handig te omzeilen. In 1841 vond burgemeester Charles de Brouckère, blijkbaar evenmin een vrolijke frans, dat het welletjes was geweest. Hij noemde de foor aftands middeleeuws vertier en zou er definitief een streep onder trekken, al moet het enigszins tot zijn verdediging gezegd worden dat in die tijd de cholera welig tierde in zijn stad. Nu ja, definitief … Veertig jaar later, in 1880, zette burgemeester Félix Vanderstraeten – zelf brouwer van beroep – het licht op groen om aan te knopen met het aloude zo ontbeerde volksvermaak. De hele carrousel trok zich opnieuw op gang en weer was het van ‘Ça bouge, ça tourne et ça waggel’. De kritiek was al die tijd niet van de lucht, maar Brussel Kermis staat er nog altijd!