Vlaamse architectuur: resultaat van creatieve samenwerking

11/05/2022

It is not every day that the British press sings the praises of Belgium, more specifically Flemish public architecture. The Guardian is literally showering the new Flemish public buildings with praise.

De Britse pers steekt niet elke dag de loftrompet over België en meer bepaald de Vlaamse openbare architectuur. The Guardian bewierookt de nieuwe Vlaamse openbare gebouwen.

Volgens de journalist gaat hun kracht en diversiteit uit van de manier waarop de projecten tot stand komen. Niet door internationale wedstrijden of openbare aanbestedingen voor uitsluitend nationale architecten, maar door een aanbesteding die open en gericht is en beloond wordt.

Twee keer per jaar worden de projecten aangekondigd. Het gaat om musea, ziekenhuizen, kantoren of zelfs scholen. De architectenbureaus dienen een intentieovereenkomst in en voorbeelden van hun vroegere realisaties. Het team van de Vlaams Bouwmeester maakt een eerste selectie, waar allerlei bureaus bij zitten: kleine, grote, lokale en internationale, jonge en ervaren.

Daarna selecteert de klant vijf kandidaten, die op de site het project komen bespreken en een ontwerp maken. Het gaat om een echte samenwerking, een creatief proces waar iedereen ideeën en ervaringen aanbrengt. Dan kiest de klant met welk bureau hij zijn project wil opzetten.

Aldus hebben Britse architecten hun creativiteit al de vrije loop kunnen laten en verrassende gebouwen neerzetten, zoals de bibliotheek van Sergison Bates in Blankenberge om er maar één te noemen.

Terloops vermelden we ook de ‘diamant’ boven op het Antwerpse Havenhuis (Zara Hadid) en het ‘stalen nest’ op bibliotheek De Krook in Gent, gebouwd door Coussée & Goris en RCR Arquitectes.

Een samenwerkingsproces dat creatieve architectuur aanvuurt!