Solvay, een internationaal bekroonde speler op het vlak van duurzame ontwikkeling

04/11/2020

De Solvaygroep wordt beschouwd als een van de internationale bedrijven die duurzame ontwikkeling zeer hoog in het vaandel hebben staan.

Volgens een enquête van Wall Street Journal behoort de chemiegroep Solvay, die sinds ruim 150 jaar zijn hoofdkantoor in Brussel heeft, tot de 100 best gerunde bedrijven ter wereld wat duurzaamheid voor de planeet betreft. Het dankt zijn 52e plaats in de rangschikking van beursgenoteerde bedrijven aan zijn beheersbeleid, waarvan economische ontwikkeling impliceert dat innovaties optimaal rekening houden met maatschappelijke en milieukwesties.

Deze visie is de voorbije jaren alleen maar sterker geworden om in de toekomst steeds hogere verwachtingen te kunnen koesteren. Trouwens, om  de broeikasgassen terug te dringen heeft Solvay recent nog zijn doelstellingen inzake duurzaamheid aangescherpt door het plan Solvay ONE Planet goed te keuren. Aldus CEO Ilham Kadri, opgetogen over deze internationale erkenning voor de inspanningen die de chemiegroep heeft geleverd: ‘Wij stellen nog verregaander doelen om de grootste uitdagingen op het vlak van maatschappij en milieu via wetenschap en haar technische innovaties het hoofd te bieden.’ En naast klimaatverandering zullen we de schaarste aan hulpbronnen aanpakken door te proberen bij te dragen aan een beter leven voor iedereen.’

Meer dan ooit schikt Solvay zich naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en onderschrijft het het klimaatakkoord van Parijs.