Snuffelvliegtuig van onze kustwacht: een Belgische primeur

14/04/2021

Sinds 2016 schuimt België, pionier op dat vlak, de Noordzee af met een tweemotorig rood-wit vliegtuig van de kustwacht, dat een stikstofsensor aan boord heeft om na te gaan of de schepen de milieunormen niet overtreden. Tegelijk houden die vluchten de zeezoogdieren in de gaten.

De sensor meet op het terrein de vervuilende stoffen in de scheepsemissies. Voor zwavel gelden die maatregelen al sinds 2016 en sinds 2020 kunnen ook stikstofverbindingen worden opgespoord.

De zwaveluitstoot door schepen beperken is immers prioritair voor Europa, gezien de sterke impact op de volksgezondheid en het milieu. Zwavelrijke brandstof voor schepen draagt aanzienlijk bij aan het probleem van fijnstof, zure regen en de klimaatverandering.

Zo vloog België als eerste land rond boven zee om te controleren of deze normen worden nageleefd. Begin 2020 is het toegestane zwavelgehalte in brandstof voor schepen teruggebracht van 3,5% naar 0,5%. In de Belgische Noordzee ligt de norm nog lager, namelijk op 0,1%.

Nederland bestrijdt samen met ons de uitstoot van zwavel en stikstof in de Noordzee, en heel binnenkort zouden andere landen volgen.