Olivier De Schutter, rapporteur bij de Verenigde Naties

07/05/2020

Olivier De Schutter, hoogleraar internationaal recht aan de UCLouvain, is benoemd tot speciaal VN-rapporteur voor extreme armoede. Hij is gespecialiseerd op het gebied van mensenrechten en wordt internationaal erkend voor zijn expertise.

Van 2008 tot 2014 had hij al twee opeenvolgende mandaten als speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel. In 2015 werd hij ook verkozen tot lid van het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten en werd hij benoemd tot covoorzitter van het Internationaal Panel van deskundigen inzake duurzame voedselsystemen (IPES-Food). Samen met andere deskundigen pleit hij voor het idee van een voedselbeleid van de Europese Unie en "een betere coördinatie van ander beleid op Europees niveau, zodat de voedselsystemen van de EU meer bijdragen aan het welzijn van de bevolking".

Vandaag begint hij zijn nieuwe mandaat voor de VN te midden van de crisis in verband met de Covid-19-pandemie. Volgens hem zal de huidige situatie "leiden tot een toename van de extreme armoede met 40%". De menselijke gevolgen zijn dramatisch, maar tegelijkertijd is het een kans die moet worden aangegrepen om regeringen te laten luisteren. In deze context besloot Olivier De Schutter zijn inspanningen te concentreren op drie prioriteiten: sociale bescherming voor iedereen, een rechtvaardige overgang en het betrekken van mensen die in armoede leven bij de implementatie van oplossingen.