Migratie: België coördineert een onderzoeksnetwerk

20/04/2022

Via haar Studiecentrum voor Etniciteit en Migratie (Cedem) coördineert de Universiteit van Luik (ULiège) momenteel het grootste interdisciplinaire onderzoeksnetwerk in Europa op het vlak van migratie-, integratie- en diversiteitsstudies.

Het International Migration Research Network (IMISCOE) verenigt 61 onderzoeksinstituten uit Europa en daarbuiten, die uiteenlopende disciplines bestrijken als sociologie, politieke wetenschappen, economie, rechten, demografie, openbaar bestuur, geografie en geschiedenis. Jaarlijks vinden allerlei wetenschappelijke evenementen plaats, waaronder een internationale conferentie met ruim 1.000 wetenschappers uit de hele wereld.

IMISCOE levert vooral analytische en theoretische bijdragen aan de maatschappij in het algemeen en de politiek in het bijzonder. Het onderzoeksnetwerk financiert ook allerlei interdisciplinaire en internationale onderzoeksinitiatieven, met name via zijn vaste comités.

De ULiège is een van de oprichters van IMISCOE. Met de jaren organiseert ze almaar meer activiteiten en is aldus via Cedem een van de pijlers van het netwerk. Heel logisch dus dat Cedem de coördinatie van het internationale netwerk voor een eerste termijn van vier jaar kreeg toegewezen.

Het team uit Luik verbindt zich ertoe IMISCOE buiten Europa beter op de kaart te zetten en het onderzoek naar thema’s die meer bepaald verband houden met discriminatie te stimuleren.

Op academisch vlak zal het onderzoek inzake een van de hoofduitdagingen voor onze samenlevingen dus vanuit België worden gecoördineerd.