Koninklijk Museum van Midden-Afrika, toonaangevend voor de biodiversiteit

30/04/2021

Door zich aan te sluiten bij de Wereldwijde Coalitie voor Biodiversiteit komt het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika breed op voor natuurbehoud op de hele planeet.

De wereldwijde coalitie #UnitedforBiodiversity werd in maart 2020 opgericht door de Europese Commissie. Door zich erbij aan te sluiten, houdt het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) op zijn niveau een ambitieus pleidooi in afwachting van de belangrijke Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CoP 15), die dit jaar in China plaatsvindt.

Het KMMA is uiteraard een museum, maar ook een onderzoekscentrum voor het grote aantal dieren- en plantensoorten in Afrika. Zijn wetenschappers werken samen met tal van Afrikaanse partners om deze unieke biodiversiteit in kaart te brengen en de impact van de menselijke activiteit op de ecosystemen te bestuderen. Speciale aandacht gaat uit naar duurzaam bosbeheer, dat eveneens van groot belang lijkt te zijn voor alles wat met klimaatverandering te maken heeft.

Directeur-generaal van het KMMA, Guido Gryseels, benadrukt: ‘Biodiversiteit is essentieel voor het het welzijn van alle mensen. We moeten dringend maatregelen nemen om het verlies aan biodiversiteit te keren. Door aan te sluiten bij de wereldwijde coalitie laten we ook onze stem horen in deze veelbelovende actie om de wereldleiders ertoe aan te sporen op de CoP 15 een ambitieus akkoord te sluiten voor de natuur en voor ons allemaal.’

Wat België betreft, sluiten het KMMA en de Plantentuin van Meise zich samen aan bij die wereldwijde coalitie ten bate van de biodiversiteit.