Koningin Mathilde zet schouders onder Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

19/01/2016

Koningin Mathilde is één van de zowat vijftien prominenten aangesteld door secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Ze moeten de Verenigde Naties helpen de internationale gemeenschap te mobiliseren om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) te halen.

De Agenda 2030, die de 17 SDG’s bevat, werd in september 2015 door alle landen aangenomen in New York. Hij inventariseert de belangrijkste uitdagingen voor onze wereld. De Agenda erkent de zeer nauwe samenhang tussen mens, planeet, vrede en welvaart, is daarom ondeelbaar en universeel en vraagt om een inclusieve aanpak. De ambitieuze duurzame ontwikkelingsagenda kan alleen een succes worden als de regeringen, de privésector en het hele maatschappelijk middenveld samenwerken.     

België woog sterk op de totstandkoming van de SDG’s en onderschrijft ze ten volle. Onze ontwikkelingssamenwerking zal voortaan prioritair inzetten op de minst ontwikkelde landen (MOL) en minstens de helft van onze ontwikkelingshulp voor hen bestemmen. De privésector en het hefboomeffect van de digitalisering zullen een cruciale rol spelen.

De benoeming van koningin Mathilde is een belangrijke internationale erkenning van haar rol als koningin en van ons land in zijn strijd tegen armoede, onrecht en de gevolgen van de klimaatopwarming.