Kinderen in België goed ontwikkeld

28/02/2020

Dat blijkt uit een studie van een internationale commissie geleid door de WHO, UNICEF en het Britse medische blad The Lancet. De studie, A Future for the World’s Children?, wil alle landen ter wereld aansporen kinderen centraal te stellen in alles wat ze ondernemen.

Deze commissie bekeek de ontwikkelingsindex van kinderen in 180 landen. België staat op de 8e plaats in de rangschikking, vóór landen als Duitsland en Zweden. Ze vergeleek de factoren ‘overleving’ en ‘welzijn’ om voor elk land een ontwikkelingsindex te kunnen opstellen. Daarvoor hield ze rekening met allerlei elementen. De ‘overlevingsfactor’ is bijvoorbeeld gebaseerd op domeinen als moedersterfte, sterfte bij kinderen jonger dan 5, zelfdodingen, gezondheidszorg voor moeder en kind, basishygiëne, sanitaire voorzieningen en het ontbreken van extreme armoede.

De ‘welzijnsfactor’ op zijn beurt kwam tot stand door in alle landen te kijken naar onderwijspeil, voeding, groei, vrijheid van voortplanting en bescherming tegen geweld. Nadat ze de resultaten van de factoren had vergeleken, kon de commissie de ontwikkelingsindex opstellen. België kwam aan 0:94. De beste is 1:0 en de slechtste 0.

België hecht bijzonder veel belang aan welzijn, ontwikkeling en ontplooiing van kinderen.