Het Mundaneum ontvangt Europees Erfgoedlabel

17/03/2016

Na Bergen 2015 leeft de Europese cultuur voort in het Mundaneum. Archiefcentrum en tentoonstellingsruimte Mundaneum in Bergen ontvangt als eerste Belgische site het Europees Erfgoedlabel. Een historisch vredessymbool via de Europese cultuur.

Het Europees Ergoedlabel wordt toegekend aan sites die een rol spelen in de Europese eenwording, idealen en geschiedenis. De selectiecriteria zijn met name de Europese dimensie, de kwaliteit van de informatie en activiteiten en de toegankelijkheid. Tot nu toe kregen 29 sites in Europa het label uitgereikt.

Waarom viel het Mundaneum in de prijzen?

Het prachtige archief- en documentatiecentrum Mundaneum van de Franse Gemeenschap in art-decostijl, hartje Bergen, bevat een reeks documenten (affiches, postkaarten, kranten …) over alle thema’s door de tijden heen.

Het in 1895 opgerichte 'Office international de la Bibliographie' had de ambitie om alle kennis in de wereld te vergaren en te ordenen volgens de Universele Decimale Classificatie (UDC), en daarna te delen. Een soort papieren voorloper van ons internet vandaag.

Dit utopische project werd bedacht en uitgewerkt door twee Belgische juristen, Paul Otlet en Nobelprijswinnaar 1913 Henri La Fontaine. Ze namen deel aan de pacifistische, intellectuele en politieke debatten die in heel Europa werden gehouden over politiek, representativiteit, mensenrechten, economie en internationale handel. Ze bouwden een netwerk van personen en instellingen uit voor interculturele uitwisselingen gebaseerd op nationale en regionale diversiteit.

Vandaag organiseert het Mundaneum originele tentoonstellingen die Geschiedenis en Toekomst op een pedagogische en ludieke manier met elkaar willen laten dialogeren. Bij elke tentoonstelling hoort een reeks thematische activiteiten om het debat en de gedachtewisseling te stimuleren.