Haven van Antwerpen en Luik drijven samenwerking verder op

22/07/2021

Al 80 jaar is het Albertkanaal een belangrijke verbindingsweg voor het goederentransport tussen Antwerpen en Luik. Recent hebben beide havens besloten nog intenser te gaan samenwerken.

Antwerpen rekent op de multimodale logistieke draaischijf Trilogiport in Luik om zijn almaar toenemende vrachtvolumes vlot naar het achterland en verder te verschepen. Veertien uur over water is een aantrekkelijker alternatief voor de vrachtwagens die geregeld in de files op onze autowegen geblokkeerd staan. Enkele extra kilometers spoor van Infrabel tussen Trilogiport en de vaste verbinding tussen Schelde en Rijn zou voor de Vlaamse exporteurs nieuwe perspectieven openen met China. Voorts zou waterstof, de schone energie van de toekomst, in gunstiger omstandigheden kunnen worden geproduceerd in het buitenland en daarna in vloeibare vorm over water naar bijvoorbeeld de oude staalfabriek Chertal bij Luik worden gebracht, die als distributiecentrum zou kunnen dienen. Van zijn kant rekent Luik op de Antwerpse zeehaven voor economische groei door overslagactiviteiten, voor de export van suiker, melkpoeder, fosfaten en hout.

Voortaan is hun onderlinge samenwerking toegespitst op de verdere uitbouw van de binnenscheepvaart en het spoorvervoer, de promotie van de containerterminals langs het Albertkanaal, de digitalisering van de gegevens over de goederenstromen en vervoermodi, het uitwerken van een toekomstvisie rond havenverkeer en de geregelde uitwisseling van informatie en goede praktijken.