Fraaie ontdekkingen in Saudi-Arabië duiken op uit het verleden

20/10/2022

In 1951-1952 ging voor het eerst een wetenschappelijke – overwegend Belgische - expeditie het binnenland van het Arabische schiereiland verkennen. Het archief van de zogeheten expeditie-Philby-Ryckmans-Lippens is gedigitaliseerd en staat online bij de UCLouvain.

De Saudi-Arabische koning Abdul Aziz Ibn Sa’ud gaf in 1951-1952 een gemengd Belgisch-Britse expeditie de toestemming het pre-islamitische culturele erfgoed van zijn land te bestuderen. Tot dan was daar zo goed als nooit werk van gemaakt. Gonzague Ryckmans, kanunnik en hoogleraar oosterse talen aan de UCL, Jacques Ryckmans, zijn neef en doctor in de oosterse filologie en geschiedenis aan de UCL, Philippe Lippens, licentiaat politieke en sociale wetenschappen en de Britse ontdekkingsreiziger Harry St. John Bridge Philby doorkruisten drie maanden lang de woestijn tussen Djedda en Riyad, langs oude karavaanroutes. Ze vonden, fotografeerden en analyseerden meer dan 12.000 pre-islamitische teksten en inscripties in Noord- en Zuid-Arabische talen en dialecten, en ook rotstekeningen. De grote verdienste van de expeditie was dat de kennis van het pre-islamitische Arabië er sterk op vooruitging. Het oude Zuid-Arabisch werd ontraadseld en Jacques Ryckmans stelde zelfs het eerste woordenboek ooit van het Sabeaanse dialect samen.

Het archief van de expeditie-Philby-Ryckmans-Lippens is nu gerestaureerd, volledig gedigitaliseerd en opengesteld voor wetenschappers en het grote publiek op de site van de UCLouvain.